29/12/08

Anuari Verdaguer


El Dossier s'ocupa de les II Jornades d'Intercanvi Cultural (Menorca, octubre de 2006) i del Seminari La recerca sobre la Renaixença al País Valencià: darreres aportacions (Universitat de Barcelona, novembre de 2006).