25/6/10

Els Bolets de la Safor i zones limítrofes.


Una guia publicada per el CEIC Alfons el Vell (Gandia), on apropen al coneixement dels bolets dels diferents ecosistemes que es troben a la comarca de la Safor. 150 fitxes amb foto (molt important), contenint informació per a identificar les principals espècies, amb dades de la seua ecologia, així com un mapa amb la distribució coneguda de les diferents especies de la comarca, nom científic i noms populars, toxicitats, consells culinaris, etc, etc..... Una obra tant per aficionats com per a persones ja iniciades en la matèria.

L'autor: Santiago Garcia Català (València 1985) Llicenciat en Ciències Ambientals. Està realitzant una tesis doctoral sobre genètica de fongs liquenitzats.