18/3/08Quimica Orgànica. Problemes resolts.

En aquest volum es presenta una col•lecció de problemes resolts de Química Orgànica,
assignatura inclosa en el Pla d’Estudis de les carreres d’Enginyeria Agrònoma i de Forestals. Estructurat seguint el temari de l’assignatura, el llibre completa cada capítol amb preguntes tipus test. Els problemes seleccionats poden ser una eina molt important per l’estudiant, que l’ajudi a entendre els conceptes teòrics de la matèria i a preparar les proves i exàmens que es contemplen al curs acadèmic.

A la web de Sendra pots trobar aquest llibre, demanar-los